گرومینگ
عکاسی
پت شاپ
سلامت

Plusma Pet

آموزش، نگهداری، سلامت، زندگی

×
×

فرم ثبت درخواست

نوع درخواست
مشخصات پت
محل گرومینگ

آدرس کلینیک :

مشخصات و اطلاعات تماس

گرومینگ

حیوانات نیز همانند انسان ها به نظافت و .پاکیزگی نیاز دارند اگر دارای یک و یا چند پت در منزل خود می باشید باید به حفظ نظافت او اهمیت داده و آن را .در اولویت قرار دهید به هر گونه خدمات که در راستای حفظ بهداشت و پاکیزگی حیوانات خانگی مانند سگ اطلاق می .شود گرومینگ گفته می شود این خدمات علاوه بر حفظ پاگیزگی سگ می تواند .بر کیفیت زندگی او نیز تاثیرگذار باشد خدمات گرومینگ شامل چه مواردی است؟ شستشو و استحمام سگ تمیز کردن قسمت های مختلف بدن از آلودگی شامل بررسی و رفع مشکلات پوستی اعم از آلودگی های انگلی و شپش کوتاه کردن ناخن بهداشت دهان و دندان این دسته از خدمات عموما در کلینیک های تخصصی و یا در صورت لزوم در منزل انجام می .گیرد توصیه می شود که تا حد امکان از انجام این .اقدامات به صورت خودسرانه جلوگیری کنید زیرا هر کدام از آنها نیاز به تخصص لازم دارد و .باید به دست متخصص انجام شود

×

فرم ثبت درخواست

مشخصات شخصی
مشخصات پت
نوع عکاسی
مناسبتی
عادی
انتخاب مناسبت
انتخاب لوکیشن
فضای داخلی
فضای خارجی
آدرس :

عکاسی پت

حیوانات نیز همانند انسان ها به نظافت و .پاکیزگی نیاز دارند اگر دارای یک و یا چند پت در منزل خود می باشید باید به حفظ نظافت او اهمیت داده و آن را .در اولویت قرار دهید به هر گونه خدمات که در راستای حفظ بهداشت و پاکیزگی حیوانات خانگی مانند سگ اطلاق می .شود گرومینگ گفته می شود این خدمات علاوه بر حفظ پاگیزگی سگ می تواند .بر کیفیت زندگی او نیز تاثیرگذار باشد خدمات گرومینگ شامل چه مواردی است؟ شستشو و استحمام سگ تمیز کردن قسمت های مختلف بدن از آلودگی شامل بررسی و رفع مشکلات پوستی اعم از آلودگی های انگلی و شپش کوتاه کردن ناخن بهداشت دهان و دندان این دسته از خدمات عموما در کلینیک های تخصصی و یا در صورت لزوم در منزل انجام می .گیرد توصیه می شود که تا حد امکان از انجام این .اقدامات به صورت خودسرانه جلوگیری کنید زیرا هر کدام از آنها نیاز به تخصص لازم دارد و .باید به دست متخصص انجام شود

×

پت شاپ

حیوانات نیز همانند انسان ها به نظافت و .پاکیزگی نیاز دارند اگر دارای یک و یا چند پت در منزل خود می باشید باید به حفظ نظافت او اهمیت داده و آن را .در اولویت قرار دهید به هر گونه خدمات که در راستای حفظ بهداشت و پاکیزگی حیوانات خانگی مانند سگ اطلاق می .شود گرومینگ گفته می شود این خدمات علاوه بر حفظ پاگیزگی سگ می تواند .بر کیفیت زندگی او نیز تاثیرگذار باشد خدمات گرومینگ شامل چه مواردی است؟ شستشو و استحمام سگ تمیز کردن قسمت های مختلف بدن از آلودگی شامل بررسی و رفع مشکلات پوستی اعم از آلودگی های انگلی و شپش کوتاه کردن ناخن بهداشت دهان و دندان این دسته از خدمات عموما در کلینیک های تخصصی و یا در صورت لزوم در منزل انجام می .گیرد توصیه می شود که تا حد امکان از انجام این .اقدامات به صورت خودسرانه جلوگیری کنید زیرا هر کدام از آنها نیاز به تخصص لازم دارد و .باید به دست متخصص انجام شود

×

سلامت

حیوانات نیز همانند انسان ها به نظافت و .پاکیزگی نیاز دارند اگر دارای یک و یا چند پت در منزل خود می باشید باید به حفظ نظافت او اهمیت داده و آن را .در اولویت قرار دهید به هر گونه خدمات که در راستای حفظ بهداشت و پاکیزگی حیوانات خانگی مانند سگ اطلاق می .شود گرومینگ گفته می شود این خدمات علاوه بر حفظ پاگیزگی سگ می تواند .بر کیفیت زندگی او نیز تاثیرگذار باشد خدمات گرومینگ شامل چه مواردی است؟ شستشو و استحمام سگ تمیز کردن قسمت های مختلف بدن از آلودگی شامل بررسی و رفع مشکلات پوستی اعم از آلودگی های انگلی و شپش کوتاه کردن ناخن بهداشت دهان و دندان این دسته از خدمات عموما در کلینیک های تخصصی و یا در صورت لزوم در منزل انجام می .گیرد توصیه می شود که تا حد امکان از انجام این .اقدامات به صورت خودسرانه جلوگیری کنید زیرا هر کدام از آنها نیاز به تخصص لازم دارد و .باید به دست متخصص انجام شود

درخواست شما ثبت شد

درخواست با مشکل مواجه شده است

×

درباره ما

سلام اینجا پلاس ماست؛ جایی که هر نوع ناخوشی در کوتاه ترین زمان رسیدگی میشود. حتما تجربه کردید که گاهی روزها اعصاب درستی ندارید یا دچار سردرد و کمردرد هستید ، سرما خوردید یا مسموم شدید. از کودک تا سالمند پلاس ما به صورت ویژه برای سلامت شما تلاش میکند. پلاس ما یک سیستم درمان و سلامت است که رویای های بزرگی را برای گسترش سلامت و پیشگیری از هزینه های درمانی در کنار یک تیم مجرب دنبال میکند. ما مراقب شما هستیم ...